اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۳۰۳۲-۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۵۷۵۶۲۲-۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۶۴۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۶۳۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۶۹۷۳۲۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۵۸۸۲۷۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، بالاتر از گلوبندک ، جنب ساختمان همراه اول ، پاساژ امیر سلیمانی ، طبقه 2 غربی ، پلاک 4

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی ، بالاتر از گلوبندک ، جنب ساختمان همراه اول ، پاساژ امیر سلیمانی ، طبقه 2 غربی ، پلاک 4

  • :
  • ۳۳۹۹۳۰۳۲-۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۵۵۷۵۶۲۲-۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۴۶۴۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۴۶۳۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۵۵۶۹۷۳۲۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

آدرس

خروجی اخبار