اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۳۰۳۲-۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۵۷۵۶۲۲-۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۶۴۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۶۳۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۶۹۷۳۲۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۵۵۸۸۲۷۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، بالاتر از گلوبندک ، جنب ساختمان همراه اول ، پاساژ امیر سلیمانی ، طبقه 2 غربی ، پلاک 4

لوله پلی اتیلن پارس الوند

تلفن

  • ۳۳۹۹۳۰۳۲-۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۵۵۷۵۶۲۲-۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۶۴۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۶۳۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۵۵۶۹۷۳۲۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۵۵۸۸۲۷۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی ، بالاتر از گلوبندک ، جنب ساختمان همراه اول ، پاساژ امیر سلیمانی ، طبقه 2 غربی ، پلاک 4

خروجی اخبار